VAJA OBVLADOVANJE IZREDNIH RAZMER POPLAVNE VARNOSTI REKE MEŽE 6.7.2021

V torek, 6. 7. 2021, je na območju ZGO-ja potekala vaja z namenom obvladovanja izrednih razmer
poplavne varnosti reke Meže.

Vajo sta izvedla Koroški gasilski zavod in PGD Ravne na Koroškem. Na
območju ZGO-ja so gasilci na dveh mostovih namestili IBS zagatnice in s tem preprečili izliv reke
Meže. S postavitvijo zagatnic se obvaruje tako ZGO kot tudi mesto Ravne pred poplavo in morebitno
nastalo škodo.
Izvedba vaj je za gasilce pomembna, saj se le tako lahko pripravijo na trenutke, ko bodo to znanje
potrebovali v pravi intervenciji. Na tokratni vaji obvladovanja izrednih razmer poplavne varnosti reke
Meže so se poleg samega spoznavanja različnih komponent vaje hkrati naučili tudi, kako najlažje in
najhitreje določen segment pritrditi ali vstaviti in si s tem olajšati delo ter pridobiti dragocen čas, ki ga
v zahtevnejših intervencijah vedno primanjkuje. Med samo vajo so ugotavljali še morebitne napake
pri izvedbi in morebitno pomanjkanje opreme. Vaje so pomemben del njihovega vsakdana, saj je delo
gasilca odgovorno in predvsem podvrženo stresnim in zahtevnim situacijam.
Povezanost deležnikov lokalnega okolja v veliki meri pripomore k še boljšemu delovanju posameznih
javnih in zasebnih institucij, zato se za prisotnost na vaji in konstruktivno debato po vaji Koroški
gasilski zavod zahvaljuje PGD-ju Ravne na Koroškem, županu dr. Tomažu Roženu, poveljniku CZ,
predstavnikom podjetij Sij Metal Ravne, Sij Ravne Systems, Elvip, Petrol, LKR, Pal inženiring in VGP
Drava Ptuj.

 

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik