Usposabljanja

Gasilci se vsako leto redno izobražujemo in usposabljamo. Na izobraževanje odhajamo tako izobraževalni center na IG, kot tudi na druge kraje in države. Tako smo se v zadnjih letih zelo dobro usposobili na vseh področjih.

Opravljali smo razne tečaje in specialnosti, kot so:

 • inštruktor
 • potopljač 
 • reševanje iz divjih vod modul E
 • reševanje iz višin in globin EUSR
 • tehnično reševanje
 • nevarna snov
 • reševanje iz dvigal
 • opravili Hazmat trening modul A , B, C
 • helikoptersko reševanje
 • delo z motorno žago v nevarnih razmerah
 • elektrika in fotovoltaika 
 • električna vozila
 • tečaj iz prve pomoči
 • e-izobraževanje NevSnov

Vsaki mesec pa imamo po izmenah razdeljene vaje katere moramo mesečno izvajati. Vsako leto pa organiziramo eno ali pa dve nenapovedani vaji na lokaciji bivše Železarne Ravne in Lek Prevalje. Na teh vajah obnavljamo svoje znanje in vodilne opozarjamo na pomanjkljivosti.

 

Sodelujemo pa prav tako v novoustanovljenih komisijah pri ZSPG, kot so :

 • Reševanje v predorih.
 • Tehnično reševanje ki se deli še na dve podskupini, reševanje iz vode, potapljači in reševanje iz globin in višin.
 • Nevarna snov.

V vseh komisijah delujejo priznani strokovnjaki na teh področjih.

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik