Usposabljanje, uporaba malih dekontaminacijskih postaj

Danes sta se dva naša zaposlena na ICZR Ig udeležila usposablanja na temo posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi

za uporabo malih dekontaminacijskih postaj za dekontaminacijo operativnih gasilcev po intervencijah. To postajo smo tudi prejeli v enoto.

 

Vir fotografij: URSZR

 

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik