2016

Zaključila 23 generacija poklicnih gasilcev - 17.6.2016

Z končanjem šolanja smo dobili 29 novih poklicnih gasilcev, med njimi sta dva korošca ( Aljaž Pori in Peter Jehart ), ki se bosta zaposlila v Koroškem gasilskem zavodu Ravne na Koroškem.

Vsako leto se v gasilski šoli na Igu izobrazi ena generacija poklicnih gasilcev. Od leta 1991,pa do danes, je izobraževanje končalo 953 gasilcev, med 800 in 900 pa jih službo tudi opravlja. Usposabljanje je trajalo šest mesecev, opravljenih je bilo več kot 911 pedagoških ur, ki so razdeljene na teoretični in praktični del. V času izobraževanja so se gasilci usposobili za samostojno gašenje požarov, tehnično reševanje ob naravnih in drugih nesrečah, ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, organiziranje preventivnega dela, varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in opravljanje drugih del na področju gasilstva.

Na urniku so na primer predmeti, kot so Pisno poslovanje, Spoprijemanje s stresom, Splošni pravni predpisi ter predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Prva pomoč, Varstvo pri delu, Športni praktikum, Osnovne gasilske veščine, Operativni postopki dela, Požarna varnost, Gasilska orodja in naprave, Osnove tehnične mehanike in tehnično reševanje, Kemija v gasilstvu, osnove gorenja in gašenja, Osnove elektrotehnike in sistema zvez, Osnove informatike in računalništva.

Čestitke vsem novim poklicnim gasilcem.

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik