2013

Oktober mesec varstva pred požari 2013

Začetni požar lahko pogasite sami" je geslo letošnje akcije oktober - mesec požarne varnosti, ki ga je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo.

Izdelani sta bili dve zgibanki, in sicer Gašenje začetnih požarov v gospodinjstvu in Gasilnik v osebno vozilo. Zgibanki dopolnjujejo plakat s povzetkom napotkov za gašenje, plakat "Začetni požar lahko pogasite sami" ter telop, ki se oktobra predvaja na TV Slovenija. 

K sodelovanju so bili povabljeni tudi proizvajalci gasilnikov in njihovi zastopniki. Pri delitvi zgibank pa bodo sodelovali AMZS, Policija, Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije, Javna agencija RS za varnost prometa, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije (Združenje za promet, Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila). S tem bodo pripomogli k ozaveščanju in širjenju varnostne kulture različnih ciljnih skupin.

Gradiva so dostopna tudi v elektronski obliki v rubriki Zgibanke, plakati in spoti.

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik