Storitve

Reševanje iz dvigal

Koroški gasilski zavod nudi reševanje iz dvigal v sladu s pravilnikom o varnosti dvigal (26.člen).

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik