Storitve

Požarne straže

Pri delih, kjer je povečana požarna nevarnost se mora zagotoviti požarna straža. Taka dela so načeloma našteta v 37. členu Zakona o varstvu pred požarom ali pa jo predpiše upravni organ če ugotovi povečano nevarnost požarov.

Požarno stražo, ki jo lahko izvajajo gasilci, v določenih primerih pa tudi za gašenje usposobljena oseba, je potrebno organizirati v naslednjih primerih:

  • ob pretakanju količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi ali gorljivih plinov,
  • ob varjenju ali uporabi odprtega plamena v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila,
  • ob javnih shodih ali prireditvah, kjer obstaja nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije,
  • ob razglasitvi povečane nevarnosti požarov v naravnem okolju (lokalna skupnost, lastnik ali upravljalec gozda ali drugega zemljišča).

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik