2014

27. seja Upravnega odbora Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije na Ravnah

7. marca 2014 je Koroški gasilski zavod Ravne gostil upravni odbor Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije. Ravne so gostitelj tega telesa vsaki dve leti. V Sloveniji namreč deluje trinajst gasilsko reševalnih zavodov, seje upravnega odbora pa so načeloma vsaka dva meseca.

Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije je najvišja oblika združenja slovenskih poklicnih gasilcev, naloga te skupnosti pa temelji predvsem na organiziranju skupnih nalog gasilsko reševalnih zavodov Slovenije pri izvajanju gasilske službe. Skupaj z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je odgovorna za tovrstno dejavnost v naši domovini, Gasilsko šolo in še z drugimi gasilskimi organizacijami (Združenje poklicnih gasilcev Slovenije in Gasilsko zvezo Slovenije) ustvarjamo učne programe za gasilce in gasilske vodje.

Ena izmed današnjih točk dnevnega reda je bila zopet namenjena  izobraževanju. Višje in visoko šolskega programa v Sloveniji še vedno nimamo. Počasi pa bo začelo primanjkovati tovrstnega gasilskega kadra.

Upravni odbor Skupnosti je sprejel sklep, da se ponovno pozove Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da samostojno ali preko primerne fakultete pripravi pogoje za izobraževanje gasilskih vodij. To je zdaj prioriteta.

Po končani zelo konstruktivni seji, smo si ogledali še naš muzej Mati fabrika…..in po prijetnem druženju, so člani pozno popoldne zapustili Ravne z zelo lepimi občutki. Ob slovesu so povedali, da čeprav je Koroški gasilski zavod po številčnosti med najmanjšimi v Sloveniji, smo po dejanjih med največjimi.

 

Direktor-poveljnik:

Franc Juteršek, mag.upr.ved

 

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik