2012

Vaja na temo potres v EPŽ III - Oktober, mesec požarnega varstva.

23.10.2012 je Koroški gasilski zavod (KGZ), v sodelovanju z Birojem za varstvo pri delu (BVD) in Zdravstveno reševalnim centrom Koroške (ZRCK), pripravil vajo na temo potres. Vaja je potekala na območju podjetja Metal Ravne d.o.o., in sicer na lokaciji EPŽ III..

Namen vaje je bil preveriti odzivnost, usposobljenost in usklajenost sodelujočih služb ter preveriti delovanje zvez ZARE med KGZ in regijskim centrom Slovenj Gradec (Re-Co). Prav tako je bil namen predstavitev reševanja z vrvno tehniko, ki se pri reševanju uporablja bolj redko, vendar je ena najzahtevnejših tehnik in jo zaposleni vadijo tedensko.

Scenarij vaje je bil sledeč:

Kot posledica potresa so se porušile stopnice, ki vodijo pod peč v jamo EPŽ III.. V času dogodka je peč obratovala in je bila nevarnost razlitja taline. V jami, pod pečjo, sta ostala ujeta dva delavca, ki sta bila huje telesno poškodovana. Zaposleni so izklopil peč in električni tok ter poskušali pomagati ponesrečencema. Zaradi visokih temperatur v bližini peči in hudih poškodb ponesrečencev to ni bilo izvedljivo. Ob 12.01 je g.Boris KAJŽER, vodja obrata EPŽ III., poklical številko 112 (kjer so aktivirali KGZ) in nato še preko interne številke 6600 na Postajo prve pomoči v podjetju BVD.

Kmalu zatem so se zaslišale sirene.

Prihod poveljniškega vozila (PV-1),

hitrega tehničnega reševalnega vozila (HTRV-1),

vozila za reševanje ob nesrečah z nevarno snovjo ter kasneje še cisterne.

Pred obratom je gasilce pričakal g.Kajžer ter jih usmeril proti kraju dogodka.

Prvi prispeli vozili sta se razvrstili v obratu,

vodja intervencije, Bojan Zavratnik je ocenil situacijo in reševanje se je pričelo. Trije gasilci so se povzpeli po stopnicah na vrh granika  in pričeli z navezavo vrvi za spust v jamo z granika.

Spust prvega gasilca.

Gasilci so se z vrvno tehniko spuščali z višine približno 30 metrov.

Spust prvega gasilca do ponesrečenca.

Spust drugega gasilca z granika, ki je izdelal tudi sidrišče.

Priprava sidrišča za dvig nosil s ponesrečencem.

Spust drugega gasilca v jamo.

Spust koritastih nosil.

Pomoč ponesrečencu v jami.

Prihod prve in spust druge medicinske sestre do ponesrečenca.

Pogled na reševalno akcijo z granika.

Dvig prvega ponesrečenca iz jame.

Posvet.

Prenos ponesrečenca z zajemalnimi nosili. Ta čas so preostali gasilci iz jame dvignili še drugega ponesrečenca.

Zdravniška pomoč.

 

Priprava na prevoz ponesrečenca.

Dvig medicinskih sester iz jame.

Po uspešno opravljeni vaji.

Ekipa sodelujočih na vaji. Manjkajo sodelujoči ZRCK, ki so odpeljali ponesrečenca.

 

Vaja se je izkazala za uspešno, končala se je varno, vtisi sodelujočih služb so pozitivni.

Potrebno pa je poudariti, da so takšne in podobne vaje, ključnega pomena za usklajeno in dobro delo omenjenih služb, v primerih pravih intervencij.

 

Zapisala: CK

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik