Onesnaženja okolja in posegi v okolje 29.3.2022

Na Mariborski cesti v Mežici so gasilci KGZ Ravne na Koroškem

počistili oljni madež v velikosti 5 m2, ki je nastal zaradi poškodovanega osebnega vozila.

Podatki o zavodu

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Koroška cesta 13

2390 Ravne na Koroškem

Kontaktni podatki

Tel: 02 62 10 257

E-pošta: tajnistvo@gzrk.si

Facebook: Klik